Вступ до ліцею

Ліцей №183 оголошує набір учнів до 9-12 класів на 2023-2024 навчальний рік

Прийом до ліцею здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016

Правила зарахування учнів до 10-х класів
на 2023-2024 н.р.

1. Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі з обов’язковим проведенням вступних випробувань з профільних предметів за галузями в письмовій та/або з використанням цифрових технологій формах. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею.

2. До загального конкурсного випробування допускаються здобувачі освіти, які закінчили 9 клас закладу загальної середньої освіти.

3. Право першочергового вступу до 10-х класів мають випускники 9-го класу ліцею, які успішно закінчили рік (середній бал успішності не нижче 7 балів з базових предметів (окрім фізичної культури, мистецтва та трудового навчання), річній бал з профільних предметів не нижче 7 балів, річні контрольні роботи з профільних предметів та української мови не нижче 7 балів), зараховуються поза конкурсом.

4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі електронної реєстрації за визначеною формою, що створюється не пізніше ніж за день до початку туру.

5. Дата конкурсного випробування визначається наказом директора ліцею.

6. Конкурсні випробування проводяться з 2-х предметів.

7. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань з кожного предмета створюється предметна комісія; її склад затверджується наказом директора ліцею.

8. Завдання для конкурсного відбору та критерії їх оцінювання розробляються предметною комісією з урахуванням вимог навчальних програм з профільних предметів (за рівнем стандарту). Не допускається застосовування одних й тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

9. Прохідний бал визначається рішенням конкурсної комісії на підставі результатів конкурсу всіх абітурієнтів, які брали участь у конкурсному випробовуванні.

10. Результати конкурсу оголошуються здобувачам освіти протягом трьох робочих днів з моменту його проведення.

11. Здобувачі освіти, які успішно склали випробування, зараховуються наказом директора ліцею на підставі рішення конкурсної комісії, після оголошення результатів випробування та за умови подання ними наступних документів (протягом двох тижнів):– заява батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я директора ліцею;– свідоцтво про базову середню освіту;– копія свідоцтва про народження,– особова справа,– медична картка (довідка) встановленого зразка,– копія пільгових документів (якщо такі є).

12. Для здобувачів освіти, які в результаті конкурсного випробування отримали бал нижче прохідного, за наявності вільних місць може бути проведено додаткове випробування з профільних предметів (письмово або усна співбесіда), не пізніше як за тиждень до нового навчального року.

13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року зараховуються поза конкурсом.

14. Здобувачі освіти, які завершили навчання на високому рівні, а також учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

15. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти вразливих категорій складають конкурсні випробування на загальній основі, але мають пріоритетне право на зарахування.

16. Додатковий конкурсний вступ за наявності вільних місць може, як виняток, проводитися протягом навчального року за загальними правилами.

17. Під час конкурсного випробування забороняється використовувати підручники, посібники, калькулятори та інші джерела додаткової інформації. Особи, які користуються під час випробувань сторонніми джерелами інформації, у тому числі підказками, як і ті, що надають заборонену допомогу, відсторонюються від участі у випробуванні через порушення академічної доброчесності.

18. Здобувачі освіти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначає директор навчального закладу.

19. Усі додаткові питання, що пов’язані із зарахуванням до ліцею, розглядаються конкурсною комісією.

Кiлькiсть переглядiв: 187