Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби

Конституція України;

Декларація прав людини;

Конвенція про права дитини;

Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

Етичний кодекс психолога;

Положення затверджені наказом Міністерства освіти і науки України:

- Про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ 22.05.2018 №509 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337));

- Про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691);

- Про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.01.2001 №330);

Наказ МОНУ від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;

Листи МОНУ:

- від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;

- від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»;

- від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»;

- від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

Та інші нормативні та методичні матеріали Міністерства освіти та науки України, обласних та місцевих ланок освіти.

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 № 70/202 Міністерство, заклади та установи освіти визначені співвиконавцями Плану заходів у п.2.7.4. щодо створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, а також у п.2.7.5. в частині надання соціально-психологічної допомоги для жертв насильства та торгівлі людьми.

Психологічна служба бере участь у реалізації:

- Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року;

- Міській комплексній програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр.;

- Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021-2025 роки та інших.

Кiлькiсть переглядiв: 742