Добро пожаловать!

Відповідно до законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст.5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст. 21) мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.

Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища.

Кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає державну мову відповідно до державних стандартів.

Особи, які належать до національних меншин України, здобувають базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.


Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища.

Дети смотрят вверх