Відповідно до Статуту навчального закладу

2.2. Зарахування дітей до Закладу освіти для здобуття профільної середньої освіти відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може непроводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до п’ятого класу Закладу освіти для здобуття базової середньої освіти відбувається без конкурсу у разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) Закладу освіти.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) Закладу освіти, до01червня включно Заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

Відрахування та переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється відповідно до законодавства України у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Іноземці та особи без громадянства здобувають освіту в Закладі освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Кiлькiсть переглядiв: 996