Про форми здобуття освіти

Закону Україну «Про освіту» (2017 р.)

 • Стаття 3. Право на освіту

Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих

Закон України «Про освіту»

Стаття 9.Форми здобуття освіти

Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

 • інституційна(очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна(екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
 • дуальна.
 1. Очна(денна, вечірня) форма здобуття освіти- це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.
 2. Заочна форма здобуття освіти- це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.
 3. Дистанційна форма здобуття освіти- це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
 4. Мережева форма здобуття освіти- це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.
 5. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)-це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
 6. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти-це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
 7. Педагогічний патронаж- це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Нормативно правова база , що регулює питання:

Наказ МОН України від 10.02.2021 №160 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України"

Лист МОН України від 20.08.2019 № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8», щодо внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в закладах загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 23.04.2019 №536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115 " Деякі питання організації дистанційного навчання"

Кiлькiсть переглядiв: 60