У сучасній вечірній школі зросла потреба в учителях, які здатні модернізувати зміст своєї діяльності шляхом критичного творчого її удосконалення, використання досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду. Тому організація методичної роботи є одним із основних напрямків діяльності вечірньої школи.

Методична робота у ХЛ № 183 – це складний творчий процес, якому притаманні свої закономірності, мета, завдання. Ґрунтується вона на основі діагностики та прогнозування та спрямована на підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педколективу в цілому.

З метою реалізації місії школи науково-методична робота в ХЛ № 183 спрямована на вирішення проблемної теми «Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності вечірньої школи як засіб творчого розвитку учителя й учнів».

Пріоритетними напрямками методичної роботи є:

- вироблення стратегій розвитку та вдосконалення змісту освіти;

- створення моделі динамічної школи життєтворчості;

- підтримка ділового тонусу педагогічного колективу;

- створення умов для творчої співпраці вчителя і учня;

- методичне забезпечення інноваційної діяльності;

- підвищення рівня педагогічної майстерності.

Актуальними питаннями, що їх вирішують педагоги, є формування стратегій розвитку життєвої компетентності учнів школи шляхом впровадження передового досвіду, нових освітніх технологій:

- інформаційно-комунікаційної;

- особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- створення ситуації успіху;

- проектного навчання.

Традиційними формами методичної роботи ХЛ № 183 є засідання методичних об’єднань, методичні оперативки, педагогічні читання, педагогічний портрет учителя, творчі зустрічі. Проходять вони під девізом «Навчаючи – навчаємось», тому широко використовуємо інтерактивні методи, міні-тренінги. Питання методичної роботи щорічно розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

В школі працює 3 предметних МО:

_методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (української мови та літератури, історії та правознавства, російської мови та літератури, англійської мови)

_методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (фізики, математики та інформатики, біології, хімії, географії, економіки та художньої культури)

_методичне об’єднання класних керівників

В школі проводились предметні тижні фізики, математики, англійської мови, української мови та літератури, історії та правознавства, географії.

Кiлькiсть переглядiв: 811