Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації. Залежно від цього та стажу педагогічної роботи їм установлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл проводиться відповідно до ст. 49 Закону України «Про освіту» та регулюється діючим Типовим положенням про атестацію. Основною метою атестації є активізація творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання.

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення «зрізів навчальних досягнень учнів», контрольних робіт, тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в навчальному закладі з урахуванням думки батьків та учнів.

Атестація у навчальному закладі є неперервним процесом. Вона розпочинається у вересні з моменту опублікування наказу по школі «Про створення атестаційної комісії» і завершується у квітні поточного навчального року; завершення атестації поточного навчального року є початком атестації нового складу педагогічних працівників у наступному. Тому атестацію розглядають як складову діяльності педагогічного колективу протягом усього навчального року.

Атестацію педагогічних працівників проводять у три основні періоди. На першому, підготовчому періоді члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. З цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.

Протягом другого періоду здійснюється оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками – узагальненими підсумками діяльності; експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну роботу. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного і районного методичного об’єднання, учнів і батьків, одержану на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого і скорегованого атестаційною комісією.

На третьому, заключному етапі здійснюється фіксація результатів роботи вчителя, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

Наказ МОН № 805 від 09.09.2022 року " Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОН № 1135 від 08.08.13 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.13 року " Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОН № 665 від 01 червня 2013 року Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.22 року "Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році"

В 2021/2022 навчальному році у ХВ(З)Ш № 5 будуть атестуватися 5 вчителів.

Список педагогічних працівників
які атестуються у черговому порядку
у 2021/2022 навчальному році

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада
1 Карпенко Вероніка Володимирівна учитель історії
2 Колодяжна Ірина Миколаївна учитель хімії та біології
3 Кулібаба Ігор Васильович учитель інформатики, фізики, математики
4 Левдік Світлана Володимирівна учитель іноземної мови (англійська)
5 Любимова Кіра Аврамівна учитель фізики, математики

/Files/images/2021-2022/план курси 2022.PNG

Кiлькiсть переглядiв: 1274